Calculate your return

×

Investment Projects

Frontpage

About Us

Our Approach

News

Contact

Sustainability Related Disclosures

The Many company logo

News

Click me!
Hero

RegEnergy

Newsroom

Ta emot information
Få en broschyr med alla nyckeltal och information om investeringsfonden Selected RegEnergy
Phone

Svenskt TV-inslag om RegEnergy-projektet

Post - 7 juni 2023

Västmanlands Television visade nyligen ett reportage om det unika investeringsprojektet RegEnergy i Frövi, där spillvärme från stora svenska industriföretag omvandlas till lokal hållbar livsmedelsproduktion i form av tomater.

I TV-inslaget berättar flera av WA3RM AB:s medarbetare om det banbrytande konceptet, som förväntas producera 8000 ton tomater årligen när projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Det 8 minuter långa inslaget beskriver bakgrunden och visionen för det hållbara projektet samt den aktuella statusen för byggnationen.

Se inslaget om RegEnergy på Västmanlands Television här.

About

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Information

Policies

Sustainability Related Disclosures

Annual reports

Green bonds - terms and conditions

Company description and articles of association

Registration certificate

Investment projects

Contact