Calculate your return

×

Startsida

Om oss

Selected RegEnergy

Vår strategi

Events

Nyheter och kunskap

Kontakt och team

The Many company logo

Click me!
Hero

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna information publiceras i enlighet med Disclosure Regulation, som kräver att finansiella aktörer tillhandahåller information om integrering av hållbarhetsrisker.

Sidan uppdaterades senast den 24 juni 2024.


Artikel 3: Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker

Selected Group Sverige har implementerat en policy för integration av håallbarhetsrisker i investeringsbeslut. Policyn tar hänsyn till egenskaperna hos de individuella hanterede produkterna, inklusive men inta begränst till investeringsstrategi och investeringsrestriktioner.


Artikel 4: Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå

Selected Group Sveriges uttalande angående de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer m.m. kan läsas nedan.

PAI statement


Artikel 5: Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av håallbarhetsrisker

Det är centralt i Selected Group Sveriges ersättningsploicy att onödigt risktagande undviks, även vad gäller håallbarhetsrelaterade risker. Enskilda nyckelpersoner får rörlig ersättning, som dock inte är specifikt kopplad til hålbarhetsrelaterade risker.


Artikel 6: Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker

Selected Group Sverige hanterar för närvarande inga produkter som följer rapporteringskraven i artikel 6. Integrering av hållbarhetsrisker för de enskilda produkterna följer våar policy för hållbara investeringar.


Artikel 7: Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling med avseende på finansiella produkter

Selected Group Sverige hanterar för närvarande inga produkter som följer rapporteringskraven i artikel 7. Integrering av hållbarhetsrisker för de enskilda produkterna följer våar policy för hållbara investeringar.


Artikel 8: Transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociale egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås

Selected Group Sverige hanterar för närvarande inga produkter som följer rapporteringskraven i artikel 8. Integrering av hållbarhetsrisker för de enskilda produkterna följer våar policy för hållbara investeringar.


Artikel 9: Transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås

Selected Group Sverige gör investeringar för två finansiella produkter som endast gör hållbara investeringar och därmed följer/är rapporteringspliktiga i artikel 9. Information enligt artikel 9 finns nedan.

Pre-contractual disclosure Selected Regenergy AB

Pre-contractual disclosure WA3RM Regenergy Developer Fund I


Artikel 10: Transparens I fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociale egenskaper och av hållbar investering på webbplatser

Selected Group Sverige har två produkter, Selected Regenergy AB och WA3RM Regenergy Developer Fund I, som avses I artikel 9. Du kan läsa mer om hållbarhetsrelaterad information om de två produkterna nedan.

Selected Regenergy AB Website Disclosure

WA3RM Regenergy Developer Fund I Website Disclosure

Om Selected Group Sverige

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Team

Information

Legal

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Årliga rapporter

Finansinspektionen

Gröna obligationer - villkor och bestämmelser

Företagsbeskrivning och bolagsordning

Registreringsbevis

Investeringsprojekt

Selected RegEnergy

Kontakta oss

LinkedIn

Facebook

YouTube