Calculate your return

×

Startsida

Om oss

Selected RegEnergy

Vår strategi

Events

Nyheter och kunskap

Kontakt och team

The Many company logo

Click me!

Selected RegEnergy AB (publ)

Få en exceptionell förväntad årlig avkastning (IRR) på +15% med detta unika investeringsprojekt baserat på hållbara återvinningsprojekt. Minsta investering är 2 000 000 SEK.

Få information skickad
Få tillsänd en broschyr med information om investeringsfonden Selected RegEnergy
Phone

+15%

Förväntad årlig avkastning (IRR)

Återvinning

Återvinning av spillvärme för lokal livsmedelsproduktion

Hållbar

En grön fond som screenas enligt FN's taxonomiförordning

10 år

Investeringsperiod för projektet

2 000 000

Minsta investering i SEK

Registrering på

Svenska Finansinspektionen

Läs mer om fonden och projektet

Risk

Risken i fondens första projekt är främst relaterad till de typiska riskerna med att utveckla infrastrukturprojekt, det förväntade värdet av projekten vid försäljning och att säkra rätt partners. Utöver dessa riskfaktorer finns det också risker förknippade med eventuella fluktuationer i försäljningspriset för produktionen.

Utvecklingen av energiinfrastruktur är en lång och komplex process, där oförutsedda händelser och förseningar i projekten kan inträffa. Eftersom det rör sig om ett utvecklingsprojekt kan det uppstå oväntade förseningar och prisökningar på byggmaterial. Fondens ledning har dock lång erfarenhet av denna typ av projekt, vilket minskar risken för förseningar och högre kostnader, även om dessa kan komma att påverka fondens lönsamhet.

Den höga förväntade avkastningen för denna fond återspeglar det faktum att dess projekt ännu inte är i drift och att investerarna därför tar en risk under utvecklings- och byggfasen. Denna risk minskas dock av ett heltäckande byggkontrakt där de allra flesta byggkostnaderna är avtalsenligt fastställda.

Värderingen av tillgångar vid avyttring är också en naturlig risk för investerare. Fonden har budgeterat för återförsäljning av projekt när de är i drift och har nått sin fulla utvecklingspotential. Detta kan ske efter endast 5 år, men en 10-årig investeringshorisont är budgeterad.

En mindre partnerrisk finns i förhållande till Billerud, som levererar spillvärme för produktion på ett 20-årigt fast kontrakt till ett fast överenskommet pris. Företagets storlek och konkurrenskraft är dock så betydande att denna risk är ganska blygsam.

Dokument med Central Information

Central Information iär ett dokument som kallas PRIIP KID.

Begreppet PRIIP omfattar sammansatta försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella kunder. För denna typ av produkt krävs att ett dokument med grundläggande information om produkten sammanställs.

Dokumentet kallas KID, vilket är en förkortning för Key Information Document. Det liknar den centrala investerarinformationen, som syftar till att hjälpa investerare att förstå hur en investeringsprodukt fungerar och göra det möjligt att jämföra en produkt med andra liknande investeringsprodukter. KID ger dock lite mer detaljer och information eftersom produkter vanligtvis är mer komplexa.

Om du investerar i Selected RegEnergy AB (publ krävs det att vi har möjlighet att visa och/eller tillhandahålla dig ett sådant dokument.

Det kommer att vara en naturlig del av vår information till dig under ett rådgivningsmöte att vi visar det för dig och går igenom det med dig.

Du hittar vårt dokument med basfakta för investerare här:

Faktablad (KID) Selected Regenergy AB (publ)

Private placement memorandum

I följande dokument hittar du i princip all information som är relevant för ditt investeringsbeslut:

PPM Selected Regenergy AB (publ)

Sustainability related disclosures

Du kan läsa mer om hållbarhetsrelaterad information om denna produkt i följande dokument:

Pre-contractual disclosure Selected Regenergy AB (publ)

Selected Regenergy AB (publ) Website Disclosure

Beskrivning av fonden

Selected RegEnergy är en investering i ett banbrytande återvinningskoncept som bygger på att spillvärme från stora svenska industriföretag tas tillvara och används för hållbar lokal livsmedelsproduktion.

Som investerare i Selected RegEnergy får du en exceptionell förväntad avkastning (IRR) på +15% p.a., samtidigt som fonden har en mycket hållbar profil som uppfyller flera av FN's mål för hållbar utveckling.

En betydande del av värdeskapandet kommer från en cirkulär strategi, där ett företags avfallsprodukt blir en värdefull insatsvara i en annan produktion. I ett av fondens första projekt används till exempel spillvärme från en pappersproduktfabrik för att värma upp växthus för tomatproduktion.

Den budgeterade årliga avkastningen (IRR) under den 10-åriga investeringsperioden är +15% och projektet har en minsta investering på 2 000 000 SEK.

Tillgången till riklig och prisvärd värme för fondens första investeringsprojekt, Frövi, är säkrad genom ett tjugoårigt avtal med pappersproduktföretaget Billerud, som har stora produktionsanläggningar i Frövi. Kontraktet säkerställer en årlig värmeleverans på upp till 50 GWh per år till projektet.

Fram till nu har pappersföretaget använt en lokal flod för att kyla vattnet från produktionen, och värmen från detta har inte använts till någonting. Tillgången till överskottsvärme ger en konkurrensfördel för projektoperatörer och bidrar till att säkerställa hög förväntad avkastning för investerare.

CIRKULÄR EKONOMI

Baserat på hållbar livsmedelsproduktion genom att utnyttja värme från en av Nordens största tillverkare av pappersprodukter, som ligger några hundra meter från projektområdet.


POLITISK VÄLVILJA

Alla nödvändiga bygglov har erhållits och det finns ett mycket starkt politiskt stöd för projektet på grund av de många nya arbetstillfällena och önskan att öka andelen lokalt producerade livsmedel i Sverige.

EXPERTIS

Projektet genomförs i samarbete med några av världens ledande experter på värmeåtervinning och värmehantering för industriellt bruk. De har omfattande erfarenhet från tidigare projekt.

DRIFTSÄKERHET

Den dagliga driften är säkrad med långsiktiga kontrakt från ledande livsmedelsproducenter, som själva har höga startkostnader och därför har betydande incitament att stanna kvar som långsiktiga operatörer.

IMPACT

Tillgång till 50 GWh spillvärme per år skapar en stor konkurrensfördel gentemot importerade livsmedel och säkerställer ett positivt bidrag till det globala klimatavtrycket.

LOKAL

Försäljningen är lokaliserad till Sverige, där det finns en stor och växande efterfrågan på färsk mat som produceras lokalt och med minimal användning av bekämpningsmedel.

Senaste nytt - RegEnergy

Utveckling i RegEnergy-fonden

RegEnergy-projektet utvecklas kontinuerligt och du kan följa utvecklingen på den här sidan. Läs de senaste nyheterna från fonden här.

Gå till nyheter

Om Selected Group Sverige

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Team

Information

Legal

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Årliga rapporter

Finansinspektionen

Gröna obligationer - villkor och bestämmelser

Företagsbeskrivning och bolagsordning

Registreringsbevis

Investeringsprojekt

Selected RegEnergy

Kontakta oss

LinkedIn

Facebook

YouTube