Calculate your return

×

Startsida

Om oss

Selected RegEnergy

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Kontakt och team

The Many company logo

Click me!
Hero

RegEnergy

Newsroom

Få information skickad
Få tillsänd en broschyr med information om investeringsfonden Selected RegEnergy
Phone

Från spillvärme till saftiga tomater: Historien om RegEnergy i Frövi

10 april 2024

Cirka 200 kilometer från Stockholm, i staden Frövi, växer en berättelse om hållbarhet och innovation fram. Omgiven av skog och den vackra svenska landsbygden står nu ett växthus i enorm skala.

Historien om RegEnergy-projektet i Frövi är historien om ett växthus på inte mindre än 100.000m2 som kommer att producera över 8.000 ton tomater varje år, vilket motsvarar cirka 10% av Sveriges totala tomatkonsumtion. Tomaterna odlas med hjälp av överskottsvärme från det närliggande pappersbruket i Billerud. Fabrikens produktion genererar stora mängder spillvärme, en outnyttjad energikälla som hittills har gått till spillo.

Med RegEnergy-projektet kommer överskottsvärmen nu istället att återvinnas. Det sker i ett slutet, cirkulärt rörsystem där värmen pumpas in i växthuset och skapar det perfekta klimatet för tomatplantorna att växa. När värmen har använts i växthuset transporteras den nedkylda spillvärmen tillbaka till fabriken.

Siffror som talar

Det kan vara svårt att föreställa sig hur mycket plats 100 000m2, 10 hektar, faktiskt tar upp. Men här är några nyckeltal från byggprocessen för växthuset som ger dig en uppfattning:

  • 5 000 glasrutor ser till att växthuset badar i naturligt ljus.
  • 9 936 lampor ger optimalt ljus för tomaterna.
  • Det är inte mindre än en halv kilometer från ena änden av växthuset till den andra.
  • 400 kilometer rör har använts för att slingra sig genom växthuset. Förutom att transportera värme runt i växthuset fungerar rören också som skenor som kan användas för att förflytta sig mellan tomatplantorna.

I Sverige importeras mer än 80% av tomaterna och RegEnergy-projektet är därför ett banbrytande projekt som visar hur utnyttjande av överskottsvärme från stora fabriker i Sverige inte bara kan bidra till den gröna omställningen, utan också öka livsmedelssäkerheten i lokal produktion och förkorta avståndet från jord till bord genom att minimera behovet av import och långa transporttider.

Bara början

RegEnergy-projektet i Frövi är bara det första av ett antal projekt i den utvalda RegEnergy-fonden. I likhet med Fröviprojektet kommer framtida projekt även att omfatta etablering av växthus, där utnyttjande av restprodukter från industriell produktion används för hållbar produktion av livsmedel och biomaterial.

År 2030 beräknas upp till 53 procent av Europas energiförbrukning gå förlorad i form av spillvärme(källa), medan torka och vattenbrist är ett växande problem i flera av de länder där till exempel tomater produceras i dag. Därför finns det många fördelar med att flytta produktionen närmare konsumenten.

En investering i fonden Selected RegEnergy är en långsiktig investering med en genomsnittlig årlig avkastning på +15% per år.

Selected RegEnergy AB (publ) riskbedömning är 6 av 7 enligt fondens Key Information Document (KID) och du kan läsa dokumentet med nyckelinformation här.

Du kan läsa mer om investeringsfonden Selected RegEnergy här.

Om Selected Group Sverige

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Team

Information

Legal

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Årliga rapporter

Finansinspektionen

Gröna obligationer - villkor och bestämmelser

Företagsbeskrivning och bolagsordning

Registreringsbevis

Investeringsprojekt

Selected RegEnergy

Kontakta oss

LinkedIn

Facebook

YouTube