Calculate your return

×

Startsida

Om oss

Selected RegEnergy

Vår strategi

Events

Nyheter och kunskap

Kontakt och team

The Many company logo

Click me!
Hero

RegEnergy

Newsroom

Få information skickad
Få tillsänd en broschyr med information om investeringsfonden Selected RegEnergy
Phone

Grön investering: nytt koncept omvandlar spillvärme till röda tomater

Artikeln nedan publicerades ursprungligen i Politikens bilaga Grön framtid den 20 april 2023 av Jakob Rohde-Brøndum.

En grön investering med en förväntad årlig avkastning på +15 procent och ett betydande bidrag till en hållbar, cirkulär ekonomi. Det är förväntningarna på Selected Alternatives investeringsprojekt Selected RegEnergy Fund. Projektet tar tillvara spillvärme från industriföretag för hållbar lokal livsmedelsproduktion. I ett av fondens första projekt används till exempel spillvärme från ett svenskt pappersbruk för att värma upp växthus.

"Det här är ett superspännande projekt där vi använder det investerade kapitalet för att etablera och äga grön infrastruktur, vilket i det här fallet är växthus som kan utnyttja spillvärmen från tung industri. I andra projekt kan det vara spillvärme från hybridteknikindustrier eller datacenter", säger Frederik Hoff, Investment Director på Selected Alternatives, och tillägger att hela konceptet med att utnyttja industriell spillvärme har stor potential. "Det finns en enorm outnyttjad marknad. Historiskt sett har lågtempererad spillvärme varit en avfallsprodukt utan någon riktig kund. Vid fabriken i Sverige, till exempel, släpptes spillvärmen tidigare helt enkelt ut lokalt eftersom den inte kunde användas för fjärrvärme. I den här fondens projekt kanaliserar vi istället spillvärmen till stora växthus vilket gör att vi kan producera lokal mat till mycket låg kostnad och med mindre påverkan på jordens resurser", säger Frederik Hoff.


5-7 projekt i pipeline

Selected Alternatives är en dansk investeringsgrupp under Selected Group, som ger privata investerare tillgång till alternativa investeringar i grön energi, grön infrastruktur och fastigheter, som normalt är reserverade för institutionella investerare. Fokus för investeringarna är att ge investerare möjlighet att investera hållbart i den gröna omställningen.

"Det är ännu inte många som har tittat på att utnyttja spillvärme i livsmedelsproduktion, som annars är idealisk för detta, och det ger en komparativ fördel. I den första fonden är avsikten att etablera 5-7 projekt, men vi ser en så stor potential att det är tänkbart att ytterligare parallella fonder blir relevanta att etablera för att utnyttja hela denna pipeline. När infrastrukturen uppnår nyckelfärdig status finns avtal med ledande livsmedelsproducenter som leasar infrastrukturen. Med andra ord äger investeraren produktionsmedlen genom fonden, och sedan utnyttjar de professionella operatörerna dem så att alla gör det de gör bäst. De betalar sedan en fast hyra och en andel av omsättningen om de gör en särskilt bra vinst", påpekar Frederik Hoff.


Från avfall till tomater

I de specifika projekten i Sverige kommer spillvärmen att användas för att värma upp växthus för tomatproduktion. Spillvärmen kommer från en av Nordens största tillverkare av pappersprodukter, som ger tillgång till 45 GWh spillvärme varje år - motsvarande den genomsnittliga årsförbrukningen för 10.000 danskar.

Projektet har etablerats i samarbete med några av världens ledande experter inom värmeåtervinning och värmehantering för industriellt bruk, och den dagliga driften är kontraktuellt säkrad med de ledande livsmedelsproducenterna, som själva har stora startkostnader i samband med etableringen och därmed har betydande incitament att förbli associerade som långsiktiga operatörer.

"Det är galet att det inte har varit mer fokus inom industrin på att utnyttja spillvärme tidigare, för det är inte raketforskning", säger Simon Lander, försäljningsdirektör på Selected Alternatives, och betonar att konceptet bygger på välkänd teknik.

"Det är en fabrik som redan är igång, det är växthus. Vi använder befintlig teknik på ett nytt sätt, så det är en unik möjlighet att investera i projekt där vi kombinerar en god operativ avkastning och mervärde med möjligheten att bidra till den gröna omställningen", tillägger Simon Lander.


Många hållbara fördelar

Förutom den uppenbara fördelen med att utnyttja spillvärme finns det ett antal andra hållbara effekter av projektet i Sverige, enligt Simon Lander. "Projektet löser en stor energiutmaning, och eftersom Sverige har en låg självförsörjningsgrad av livsmedel finns det också en stor efterfrågan på lokala livsmedel. Försäljningen sker därför i första hand lokalt i Sverige. Det innebär mindre CO2-utsläpp på grund av den kortare transporttiden, och maten produceras också med minimal användning av bekämpningsmedel och mediciner. Dessutom finns det en positiv lokal påverkan genom att anställa upp till 220 heltidstjänster, så projektet uppfyller också ett brett spektrum av hållbara krav", säger Simon Lander.

Läs originalartikeln i Politikens tillägg Green Future här

Beskrivning av projektet

Selected RegEnergy är en investering i ett banbrytande koncept baserat på återvinning av spillvärme från stora svenska industriföretag, som används för hållbar lokal livsmedelsproduktion.

Som investerare i Selected RegEnergy AB (publ) får du en exceptionell förväntad avkastning (IRR) på +15% årligen, samtidigt som fonden har en mycket hållbar profil som uppfyller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Om Selected Group Sverige

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Team

Information

Legal

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Årliga rapporter

Finansinspektionen

Gröna obligationer - villkor och bestämmelser

Företagsbeskrivning och bolagsordning

Registreringsbevis

Investeringsprojekt

Selected RegEnergy

Kontakta oss

LinkedIn

Facebook

YouTube