Calculate your return

×

Startsida

Om oss

Selected RegEnergy

Vår strategi

Events

Nyheter och kunskap

Kontakt och team

The Many company logo

Click me!
Hero

RegEnergy

Newsroom

Få information skickad
Få tillsänd en broschyr med information om investeringsfonden Selected RegEnergy
Phone

Ny utveckling i fondens projekt och pipeline

Inlagd av Selected Group - 12. Maj 2023

Som fondförvaltare är vi, tillsammans med fonden och dess administratör, kontinuerligt fokuserade på bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk för våra investerare. Det har därför beslutats att för det första planerade projektet i fonden - projektet i Frövi - ändra utformningen av produktionen i "fas 2", dvs. räkproduktionen, till en produktion av grönsaker istället. Det undersöks för närvarande om det är mest affärsmässigt att rulla ut tomatproduktionen till hela anläggningen, varigenom lämpliga skalfördelar kan realiseras, eller om en produktion av andra grönsaker skulle vara mer meningsfull istället. Vi kommer att uppdatera mer om detta när slutliga överenskommelser har nåtts.

Beslutet baseras bland annat på stiftelsens kontinuerliga bedömning av det förväntade miljöavtrycket, där det blev tydligt att en räkproduktion på den specifika platsen inte skulle kunna upprätthålla de strikta miljökrav som stiftelsen ställer sig som "bäst i klassen". Avsikten är nu att flytta utvecklingen av räkproduktionen till ett framtida projekt i fondens pipeline, med en mer lämplig plats.

Fondens avkastningsförväntningar är oförändrade på +15% IRR efter skatt och kostnader.

Om Selected Group Sverige

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Vår strategi

Nyheter och kunskap

Team

Information

Legal

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Årliga rapporter

Finansinspektionen

Gröna obligationer - villkor och bestämmelser

Företagsbeskrivning och bolagsordning

Registreringsbevis

Investeringsprojekt

Selected RegEnergy

Kontakta oss

LinkedIn

Facebook

YouTube